Antependium

Voor het altaar in de gildekapel lieten de schippers van het Nijmeegse schippersgilde een kostbaar antependium borduren, een kleed dat van het altaar afhing tot aan de grond. Het antependium is in zijn geheel bewaard gebleven en is het grootste nog bestaande borduursel uit de middeleeuwen in Nederland. Het is een van de topstukken in de collectie van Museum Het Valkhof in Nijmegen.

Meer informatie vind je hier.