De Bastei

De Bastei vertelt het verhaal van de rivier de Waal. In het museum ga je op reis door verleden, heden en toekomst. Aan de Waal en in de oudste stad van Nederland raak je het verleden en ontdek je de flora en fauna van het Gelderse rivierengebied. De kern van De Bastei is de 16e-eeuwse Stratemakerstoren. Dit verdedigingswerk – type bastei – met weergang en kazematten is integraal opgenomen in het nieuwe museumgebouw. Bij het archeologische onderzoek voorafgaand aan de nieuwbouw is ontdekt dat de historische bastei groter was dan we dachten. Behalve dit extra stuk Stratemakerstoren zijn muurresten uit de Romeinse tijd, de 12e, 13e en 14e eeuw te bewonderen. In de kelder vind je de permanente tentoonstelling Oergrond. Hier leer je over het ontstaan van het stuwwallenlandschap, beesten uit de ijstijd en zwerfstenen.
Play Video
Een digitale rondleiding in de Bastei (4:53 min)