Gebroeders Van Lymborch Huis

Rond 1385 werden in Nijmegen de broers Paul, Herman en Johan van Lymborch geboren. Ze waren telgen van een kunstenaarsgeslacht dat al generaties lang een woonhuis en atelier had aan de Burchtstraat. De gebroeders Van Lymborch waren hun tijd ver vooruit. Hun realistische afbeeldingen van kastelen, edelen en boeren zijn zo bekend dat ze ons beeld van de Middeleeuwen bepalen. Toch bleven de makers lange tijd onbekend. Ze signeerden hun werk niet, zoals latere kunstenaars, en hun namen raakten in de vergetelheid. Pas de laatste decennia werd duidelijk dat de gebroeders Van Lymborch zijn geboren en getogen in Nijmegen. Onder de winkels aan de Burchtstraat bevindt zich nog de 14e-eeuwse kelder van hun voormalige woonhuis: een verborgen getuige van de bakermat van de Nederlandse schilderkunst.
 Meer informatie vindt u op https://gebroedersvanlimburg.nl
Play Video
Het leven van de gebroeders Van Lymborch (duur 03:39 min)