Klassendag 2018

Onder de titel ‘Bestorm een fort’ hebben de leerlingen uit Nijmegen-Noord op een actieve manier kennis gemaakt met het Wijnfort Lent. Met bestormen wordt bedoeld het eigen maken/in bezit nemen aan de hand van een korte rondleiding en het maken van opdrachten uit de monumentenkijker. Aanval en verdediging is een thema dat als een rode draad door de geschiedenis van Nijmegen loopt, en forten spelen hier een belangrijke rol in.