Stadhuis Nijmegen

Het historische gedeelte van het stadhuis is een samenvoeging van een aantal woonhuizen uit de 14e eeuw. In 1554-1555 ontwerpt Herman van Herengrave een nieuwe voorbouw met schepenhal en de daarboven gelegen zaal. Deze voorbouw heeft een zadeldak tussen trapgevels. De voorgevel heeft veel beeldhouwwerken, onder andere in de borstwering onder het dak 7 medaillons en tussen de vensters beelden van keizers en vorsten die belangrijk zijn geweest voor de stad. In de medaillons onder het dak zijn de deugden uitgebeeld waaraan stadsbestuurders en ambtenaren dienen te voldoen: van links naar rechts: Hoop, Liefde, Geloof, Moed, Voorzichtigheid, Eendracht en Rechtvaardigheid. De middeleeuwse kelders herinneren aan minder zachtzinnige tijden; veroordeelden werden hier gefolterd met de gruwelijkste werktuigen die er nu nog te zien zijn.

Al meer dan vijf eeuwen wordt de stad vanuit deze plek bestuurd. Belangrijke onderhandelingen voor de Vrede van Nijmegen (1676-1679) werden hier gevoerd, de prachtige wandtapijten in de burgerzaal getuigen hier nog van. Wandtapijten, die gelukkig de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog overleefd hebben. Ze zijn goed onderhouden en nog in zeer goede staat.

Play Video
Neem een virtuele rondleiding in het stadhuis.